Na naší farmě jsme zrealizovali projekt č. 18/001/19210/564/185/000030 z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace byla získána prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) brána Vysočiny. V rámci projektu byl/a zakoupen stranový dvourotorový shrnovač píce.