Náš příběh

Ekofarma v Nelepči

Jsme rodinná ekologická farma s historií sahající až do 17. století. Naším posláním je být spolehlivým dodavatelem kvalitních regionálních mléčných výrobků vyrobených tradičními postupy bez umělých přísad či škrobů. Historie farmy sahá až do roku 1648, kdy se v Nelepči usadil první Kropáček se svoji manželkou a založil si zde malou rodinnou farmu, která se postupem času rozrůstala. Chovali několik zvířat, především krávy, které také zajišťovali orbu polí. Se zvětšující se výměrou byly krávy nahrazeny koňmi, protože byli výkonnější a díky tomu krávy mohly být plně využívány pro produkci mléka a masa. Další chovaná zvířata byly ovce, slepice a prasata. Krokem vpřed bylo i zakládání ovocných sadů, z nichž některé fungují dodnes. 


Do roku 1948 se podařilo farmu rozšířit na 21 ha půdy, kde se pěstovaly různé druhy obilovin či brambor. Byť se dnes zdá, že je to málo, v té době byla rodinná farma jedním z největších hospodářství v okolí a spolehlivě uživila nejen celou rodinu, ale poskytovala i pracovní místa. Úspěšnost farmy se odrazila i v modernizaci využívaných technologií a 23. 10. 1948 byl pořízen první traktor, Zetor 25.


Stejně tak jako jiným farmářům či živnostníkům, ani rodině Kropáčkových se nevyhnulo komunistické znárodňování majetků. Koncem roku 1948 bylo založeno JZD. Prvním projevem znárodňování bylo zabavení nově pořízeného traktoru v roce 1951. Farma musela platit ze svých dalších strojů, které měli ve vlastnictví nájemné. V roce 1957 musela farma vstoupit do družstva a zabaven majetek včetně dobytka a polí. Od této doby až do revoluce v roce 1989 byla farma ve vlastnictví státu, což jí z hlediska jejího fungování vůbec neprospělo. Farma zchátrala a pole nebylo obděláváno, tak kvalitně jak by bylo třeba.


Když byly pozemky a krávy po dlouhých letech vráceny svému majiteli, zrodila se zde myšlenka ekofarmaření. Začínalo se s pouhými čtyřmi kravami a v roce 1990 farma zažádala o přechod do režimu ekologického zemědělství. Od těchto dob se pozvolna rozrůstá a dnes hospodaří na 64 ha a chová okolo 50 kusů hovězího dobytka.