ROSTLINNÁ VÝROBA

Rostlinná výroba probíhá stejně jako živočišná dle zásad ekologického zemědělství, nevyužíváme žádnou chemii ani průmyslová hnojiva, a proto bereme v úvahu především přirozenou schopnost plodin odolávat nepříznivým činitelům (horší půda, nepříznivé klima, nulová ochrana proti chorobám, škůdcům a plevelům). Na farmě pěstujeme především ječmen, oves, pšenici, jetel či trávy. Tato produkce je využívána především jako krmivo pro naše zvířata. Dále pěstujeme brambory, které jsou určeny k prodeji konečným spotřebitelům.

Pěstování hořčice využíváme především jako meziplodinu na tzv. "zelené hnojení", které je velmi vhodné v ekologickém zemědělství, jako doplněk ke klasickému hnojení chlévským hnojem.