ROSTLINNÁ VÝROBA

Nic nejde uspěchat, příroda má svůj vlastní řád, který není radno násilím ohýbat, ale s pokorou přijímat.

 Rostlinná výroba probíhá stejně jako živočišná dle zásad ekologického zemědělství, nevyužíváme žádnou chemii ani průmyslová hnojiva, bereme v úvahu především přirozenou schopnost plodin odolávat nepříznivým činitelům. Na farmě pěstujeme především ječmen, oves, pšenici, brambory jetel či trávy a dbáme při tom na správné dodržování osevních postupů. Produkce slouží především jako krmivo pro naše zvířata. Brambory, jsou určeny k prodeji konečným spotřebitelům přímo ze dvora

Dodržujeme tradiční způsoby hospodaření a zásady správné zemědělské praxe, a to nejen kvůli suchu, ale i proto, že jsme si zvolili ekologickou cestu šetrnou k přírodě. Pravidelně střídáme plodiny v osevních postupech, což je pro nás i prevence před rozmnožením škůdců a plevelů. Obilniny sejeme s podsevem jetelovin, díky tomu je půda stále chráněna před nadměrným vysušováním a zároveň je jetel zlepšující plodinou schopnou fixovat do půdy vzdušný dusík, ten velmi je důležitý při výživě rostlin a většinou se dodává do půdy právě průmyslovými hnojivy, která nevyužíváme.

 Po sklizni vyséváme plodiny na tzv. zelené hnojení, což znamená, že vysejeme například hořčici, kterou však nesklidíme, ale na podzim ji spolu s hnojem zaoráme do půdy, jelikož půda bohatá na organickou hmotu, dokáže absorbovat a udržet vodu mnohem lépe. 

Důležité je pro nás také zachovaní krajinotvorných prvků jako jsou remízky, meze, stromy atd., které zpomalují odtok vody z krajiny.