ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Živočišná výroba je založena především na produkci mléka na kterou navazuje zpracování mléka ve vlastní faremní mlékárně. Chovaným plemenem jsou zde dojnice Českého strakatého skotu. Počet krav se pohybuje okolo 50 kusů, z toho je 30 dojnic a 20 jalovic, jalovice slouží především uzavřenému obratu stáda. Telata býků prodáváme s biocertifikátem po odstavu stálým odběratelům na výkrm.