ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Na farmě chováme dojnice plemene česká straka. U našich zvířat dbáme na jejich psychickou pohodu a maximální pohodlí. Počet krav se pohybuje okolo 50 kusů, z toho je 30 dojnic a 20 jalovic, jalovice slouží především uzavřenému obratu stáda. Telata býků prodáváme s bio certifikátem po odstavu stálým odběratelům na výkrm.